STRAGEN NORDIC A/S

PRODUKTER
Stragens produkters hovedkarakteristikker er følgende:
 • Produktkvalitet i toppklasse
 • Høy kvalitetskontroll på alle produksjonssteg
 • Produksjonsinnretninger for API og legemiddelprodukter i Europa.
 • Bred ekspertise tilgjengelig innenfor Stragen gruppen, vedrørende både kjemisk og farmakologisk fagkyndighet.
 • Konkurransedyktige priser.
 • Pålitelig leverandørkjede

For ytterligere informasjon om våre produkter kan SPC og pakningsvedlegg søkes her:
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Default.aspx?f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr

Gynekologi


 • atosiban
 • Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml
  atosiban (som atosibanacetat)
  Injeksjonsvæske, oppløsning
  1 x 0,9 ml hetteglass
  Vnr 54 84 81

  Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml
  atosiban (som atosibanacetat)
  Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
  1 x 5 ml hetteglass
  Vnr 42 10 61

Antibiotika


 • Ceftazidim bufret - Ceftazidim Stragen
 • Ceftazidim Stragen 500 mg
  ceftazidim
  Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
  10 x 15 ml hetteglass
  Vnr 04 42 51
  Ceftazidim Stragen 1000 mg
  ceftazidim
  Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
  10 x 15 ml hetteglass
  Vnr 04 42 60
  Ceftazidim Stragen 2 g
  ceftazidim
  Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 50 ml hetteglass
  Vnr 04 42 78
 • Ceftriaxon Stragen
 • Ceftriaxon Stragen 500 mg
  ceftriakson
  Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
  10 x 15 ml hetteglass
  Vnr 02 48 72
  Ceftriaxon Stragen 1 g
  ceftriakson
  Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
  10 x 15 ml hetteglass
  Vnr 02 50 22
  Ceftriaxon Stragen 2 g
  ceftriakson
  Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 20 ml hetteglass
  Vnr 53 24 48
 • Cefuroxim natrium - Cefuroxim Stragen
 • Cefuroxim Stragen 250 mg
  cefuroksim
  Pulver til injeksjonssvæske, oppløsning
  10 x 10 ml hetteglass
  Vnr 43 57 43
  Cefuroxim Stragen 750 mg
  cefuroksim
  Pulver injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 10 ml hetteglass
  Vnr 13 31 74
  Cefuroxim Stragen 1.5 g
  cefuroksim
  Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 20 ml hetteglass
  Vnr 44 48 92
 • Cloxacillin Stragen
 • Cloxacillin Stragen 1 g
  kloksacillinnatrium
  Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 20 ml hetteglass
  Vnr 01 84 85
  Cloxacillin Stragen 2 g
  kloksacillinnatrium
  Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 20 ml hetteglass
  Vnr 01 85 13
 • Piperacillin/Tazobactam Stragen
 • Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g / 0,25 g
  piperacillin/tazobaktam
  Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 20 ml hetteglass
  Vnr 57 46 72
  Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g / 0,5 g
  piperacillin/tazobaktam
  Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 50 ml hetteglass
  Vnr 05 86 58

Anti epileptic


 • Kevesy
 • Kevesy
  levetiracetam 5 mg/ml
  Infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 100 ml
  Vnr 52 76 49
  Kevesy
  levetiracetam 10 mg/ml
  Infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 100 ml
  Vnr 47 40 25
  Kevesy
  levetiracetam 15 mg/ml
  Infusjonsvæske, oppløsning
  10 x 100 ml
  Vnr 14 99 83

Anæstesi


 • Atropin Stragen
 • Adrenalin Stragen
  adrenalintartrat 0,1 mg/ml
  Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdifylt sprøyte
  10 x 10 ml ferdigfylt sprøyte
  Vnr 44 66 88
 • Atropin Stragen
 • Atropin Stragen
  atropinsulfat 0,1 mg/ml
  Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdifylt sprøyte
  10 x 5 ml ferdigfylt sprøyte
  Vnr 52 07 89
 • Atropin Stragen
 • Atropin Stragen
  atropinsulfat 0,2 mg/ml
  Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdifylt sprøyte
  10 x 5 ml ferdigfylt sprøyte
  Vnr 13 94 03
 • Efedrin Stragen
 • Efedrin Stragen
  efedrinhydroklorid 3 mg/ml
  Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdifylt sprøyte
  10 x 10 ml ferdigfylt sprøyte
  Vnr 47 84 56
 • Fenylefrin Stragen
 • Fenylefrin Stragen
  fenylefrin 50 µg/ml
  Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdifylt sprøyte
  10 x 10 ml ferdigfylt sprøyte
  Vnr 53 42 25

Antihemoragika, fibrinolysehemmende


 • Tranexamic acid Stragen
 • Tranexamic acid Stragen
  traneksamsyre 100 mg/ml
  Injeksjonsvæske, oppløsning
  5 x 5 ml ampulle
  Vnr 55 69 39