STRAGEN NORDIC A/S

STRAGEN
Stragen Pharma, et selskap i Stragengruppen, er et privat sveitsisk farmasøytisk firma med hovedfokus innen strategiske generiske produkter de siste 20 år. Selskapets FoU og Regulatoriske infrastruktur har muliggjort utvikling av et fullt spekter med spesialiteter til injeksjon, oral og topikal bruk, med stort fokus på hormoner og onkologiske produkter.
Stragen Pharma eier en stor portefølje med markedsføringstillatelser i hele Europa, og distribuerer sine produkter over hele verden, enten direkte eller gjennom lisensavtaler med ledende generiske selskaper.
Stragen Pharmas konsept er å tilby en komplett service til sine kunder, fra proprietær utvikling til levering av ferdig produkt til kundens lager, og å fokusere på kundens og markedets behov for utvikling av strategiske generika.